Indlæg af Karsten Thystrup

Justitsministeriets Betænkning om den nye databeskyttelsesforordning (EU679/2016) bliver forsinket!

Af chefjurist – Karsten Thystrup Justitsministeriet oplyste d. 15. april 2016 at den omfattende betænkning (EU679/2016) var planlagt til udsendelse til offentlig høring i 1. kvartal af 2017. Justitsministeriet har senere opdateret sin planlægning og oplyser i notits af 16. marts 2017, at betænkningen i stedet bliver sendt i offentlig høring i maj 2017. Der […]

Artikel 29-gruppen har udarbejdet guidelines om konsekvensanalyser

Af chefjurist Karsten Thystrup   Det følger af forordningen, at det er obligatorisk at udarbejde en konsekvensanalyse, hvis en given databehandling vil ”indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder”. Sanktionerne i tilfælde af en manglende udarbejdelse af en påkrævet konsekvensanalyse kan være op til 10 millioner euro, eller op til 2 % […]

Status på implementering af persondataforordningen i Danmark

Justitsministeriet har siden august 2016 arbejdet med at implementere EU’s- persondataforordning i Danmark. Dette arbejde har været organiseret i en projektorganisation i justitsministeriet, hvor alle databeskyttelsesforordningens artikler er blevet gennemarbejdet og fortolket i notater, for at klarlægge hvor forordningen, på trods af tekst mæssige ændringer, ikke ændre retstilstanden i Danmark i forhold til den nugældende […]