Hvem er den største trussel mod din virksomheds it-sikkerhed?

Erhvervsstyrelsen har publiceret en ny rigtig god og anvendelig kampagne der kan hjælpe med at styrke IT-sikkerheden.

Kampagnen  indeholder videoer, plakater og andet materiale som I kan bruge efter behov i jeres egen virksomhed.

Nedenfor kan I se videoerne og her kan I finde Erhvervsstyrelsens hjemmeside med kampagnen klikikkeher.dk hvor der er materiale og god inspiration til at arbejde med IT-sikkerhed i jeres virksomhed.

Læs mere

Ny vejledning fra Datatilsynet om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet har udsendt en ny vejledning. Du kan læses vejledningen her:

https://www.datatilsynet.dk/media/6931/databeskyttelse-i-forbindelse-med-ansaettelsesforhold.pdf 

Vejledningen handler om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Henset til at forordningen trådte i kraft den 25 maj 2018, har vejledningen været længe ventet.

Læs mere

Så kom Samsø Efterskole helt i bund med GDPR. Nu behandler Samsø Efterskole personoplysninger lige så sikkert som de dykker, sejler og flyver…!

Efter et ”Gør det meste selv” kursusforløb har Samsø Efterskole bedt DP-Solution om at komme over på skolen og hjælpe dem med at gøre skolen helt færdig og klar til den nye persondataforordning.

For yderligere oplysninger se Samsø Efterskoles hjemmeside: https://www.samsoefterskole.dk/

Du kan også kontakte forstander Lasse Ovesen på tlf. 86 59 11 11 for spørgsmål.

Opholdsstedet Ugledigevej er GDPR KLAR

Nyhedstekst: Dagligleder Søren Pedersen og stedfortræder Brian Hyldgaard har samme med DP Solutions arbejdet med at sikre at opholdsstedet overholder nye og gamle love og regler om behandling af personoplysninger.

Arbejdet er foregået dels over 2 kursusdage sammen med andre private sociale tilbud og dels hvor DP Solutions konsulenter har arbejdet sammen med Søren og Brian på opholdsstedet i Ugledige.

Få yderligere oplysninger på hjemmesiden www.ugledigevej26.dk eller direkte til Søren på telefon 22 646 646mail  sp@ugledigevej26.dk

Kirsten fra Ry Højskole er glad efter KLAR seminar

JEG ER FÆRDIG – JHUHUHUUUUUUUUUUU

Kirsten Hansen

Ry Højskole

www.ryhojskole.dk

 

Skals – højskolen for design og håndarbejde er GDPR-klar

Nyhedstekst: Sammen med bogholder Marianne Kjeldgård (billedet) har DP-Solutions konsulenter afprøvet en ny variant af vores “Gør-det-meste-selv” koncept. Det går ud på, at Marianne og hendes nærmeste kolleger og ledelse, har arbejdet selvstændigt med KLAR-dokumentationsskabelonerne i den KLAR-sky som DP Solutions stiller til rådighed. Undervejs har vi skrevet sammen og talt telefon. I stedet for at deltage i vores kursusdage, har 2 DP Solutions konsulenter besøgt Marianne hjemme på Skals – højskolen for design og håndarbejde. Over en hel arbejdsdag blev der arbejdet grundigt med KLAR-dokumentationen og relevante problemstillinger blev drøftet og afklaret bl.a. med skolens forstander når det var nødvendigt. Nu er Skals – højskolen for design og håndarbejde færdig med deres GDPR KLAR-dokumentation og kan fortsætte arbejdet med at få implementeret de nye nødvendige rutiner og regler. Marianne deltager på KLAR-seminar i oktober sammen med andre der har valgt at DP Solutions som deres GDPR-samarbejdspartner.

Hvis du vil vide mere om Skals – højskolen for design og håndarbejde kan du se her: http://www.skalshaandarbejdsskole.dk/ og hvis du vil vide mere om vores nye “Gør-det-meste-selv” variant hvor vi kommer og arbejder sammen med jer kan til skrive til info@dp-solutions.dk eller ringe til 50214146

Elefanthuset i Undløse er KLAR til persondataforordningen

Andy Larsen fra Elefanthuset har gennemført DP Solutions og LOS ”Gør-det-meste-selv” kursusforløb og har udarbejdet al den dokumentation der er behov hos Elefanthuset for at være KLAR til persondataforordningen.

Nu fortsætter arbejdet med at få opdateret gamle arbejdsgange og få implementeret nye rutiner sammen med kolleger og ledelse.

Vi ønsker Elefanthuset og Andy en fortsat god arbejdslyst.

www.elefant-huset.dk

 

 

Fonden Tagkærgaard afslutter
Fonden Tagkærgaard afslutter ”Gør-det-meste-selv”

Som afslutning på et brancherettet DP Solutions ”Gør-det-meste-selv” forløb sammen med andre private sociale tilbud, blev der afholdt KLAR-seminar hos Fonden Tagkærgaard i Christiansfeld.

Tagkærgaard er nu færdig med den såkaldte KLAR-dokumentation der sikrer, at institutionen har al nødvendig dokumentation for, at krav og pligter der følger af den nye databeskyttelsesforordning kan håndteres og overholdes.

Tagkærgaard har sideløbende arbejdet med implementering i form af bl.a. tilpasning af relevante arbejdsgange og IT-sikkerhed.

Den afsluttende fase med den endelige implementering af KLAR-dokumentationen er nu i gang for medarbejdere og Samarbejdspartnere.

Vi ønsker Fonden Tagkærgaard tillykke og velkommen i gruppen af private sociale tilbud over hele Danmark der er har gjort sig KLAR til den nye databeskyttelsesforordning med DP Solutions ”Gør-det-meste-selv” koncept.

Fonden Tagkærgaard afslutter

Fra højre forstander forstander Jon Skriver, Skoleleder og HR chef  Kim Albæk og Henrik Acosta Cramer DP Solutions.

Se efterårets ”Gør-det-meste-selv” kurser her

 

DP Solutions støtter LOS støttefond

Du kan finde flere oplysninger om LOS støttefond her

Vejledning_sikkerhedsbrud 1
Så er den nye vejledning om håndtering af databrud på persondatasikkerheden kommet

Datatilsynet har netop udsendt en ny vejledning om brud på persondatasikkerheden.

Som noget nyt indfører databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 en forpligtelse for dataansvarlige til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og normalt også til at underrette de personer der berøres af bruddet.

Forordningen fastslår, at bruddet skal indberettes hvis det indebærer ”en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder”

Bruddet skal anmeldes til Datatilsynet senest 72 timer efter at den dataansvarlige har konstateret bruddet.

Der er god vejledning at hente, når det skal vurderes om en ”hændelse” skal indberettes til Datatilsynet om de berørte registrerede også skal underrettes.

Datatilsynet oplyser, at der vil blive etableret en digital løsning til anmeldelse af brud.

Du finder Datatilsynets nye vejledning ved at klikke her.

DP Solutions følger op på den nye vejledning på vores ”Gør-det-meste-selv”-kurser, i vores KLAR-dokumentationspakke og på de kommende KLAR-seminarer samt her på vores hjemmeside om den